Přeskočit na obsah

Datum / čas
24/02/2022
16:30 - 19:30

Místo konání
TILIA

Kategorie Žádná kategorie


ETIKOTERAPIE – léčení morálními silami v pravdě a lásce k sobě i druhým.

Čtvrteční setkávání vždy v čase 16:30 – 19:30 (můžete si vybrat jeden i více termínů). Cena 400 Kč / 1 setkání.
  • 27. ledna – zrušeno
  • 24. února
  • 24. března – zrušeno

Adresa: Budivojova 7, České Budějovice

Rezervace místa nutná na: Eva Trávníčková, tel.: 731 508 918
TILIA Škola přírodního léčení, www.skolaprirodniholeceni.cz

Etikoterapie je léčení mravností, které pomáhá při procesu sebeuzdravování a vědomého růstu těch, kteří už chtějí převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a uzdravit se sami.
Etikoterapeut je „jen“ pasivním zrcadlem, které nabízí duchovní vhled do životní situace
nemocného. Ten si pak nachází sám místo, kde se odklonil od vesmírného řádu věcí, od
zákona Lásky a Jednoty.