Přeskočit na obsah

Čchi-kung a zdraví

    Naším nejcennějším majetkem je vlastní zdraví. Taoisté si zdraví a dlouhověkosti odjakživa cenili nikoli pro jejich samostatný přínos, nýbrž jako základních požadavků duchovního vývoje. Zušlechťování ducha prostřednictvím cností a moudrosti vyžaduje čas. Zdraví je neustále probíhající proces spočívající v každodenní péči, kterou svému tělu věnujeme týdny, měsíce a roky svého života. Nemoc a bolest se podle filozofie čchi-kung objevují v důsledku nerovnováhy toku vnitřní energie. Cílem čchi-kung je obnovit její plynulý tok a přivést životodárnou sílu do všech částí těla.